dilluns, 30 d’abril de 2012

DAFO

Al darrer seminari a d’assignatura vàrem realitzar un anàlisis del centre educatiu al l’objectiu de després poder fer un pla de millora. Amb el DAFO s’analitzen característiques tant internes (Debilitats i Fortaleses) com externes (Amenaces i Oportunitats). 

DAFO de centre:

A continuació esmentaré les que són al meu parèixer les Fortaleses i Oportunitats que vaig detectar al centre on vaig fer les pràctiques.

Fortaleses

-           Instal·lacions i espais adequats i ben aprofitats.
-          Personal fixe que va canviant de nivell amb el grup.
-          Sortides aprofitant les oportunitat que ofereix l’entorn pròxim.
Oportunitats

-          Aprofitar millor la implicació de les famílies.
-          Idees d’innovació de l’alumnat de pràctiques.
DAFO d’aula:


Una vegada analitzades les fortaleses i oportunitats del centre, farem el mateix analitzant les bones pràctiques a l’aula.

Fortaleses

-           Bona relació entre tutors de l’aula i les famílies.
-           Importància per treballar les rutines.
-           Treball per racons i també de joc lliure on sempre poden elegir el que poden fer.
-           Respectar els ritmes individuals dels infants.

Oportunitats

-         Aprofitar la bona relació amb les famílies per involucrar-los en el procés educatiu al centre.
-